คำถามที่พบบ่อย

1. Hagibiz Auto trade software คืออะไร
ตอบ : Hagibiz Auto trade software คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบอัตโนมัติ ด้วยการอาร์บิทราจเพื่อทำการสะสมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ


2. Arbitrage (อาร์บิทราจ) คืออะไร
ตอบ : Arbitrage (อาร์บิทราจ) คือ การหาส่วนต่างจากสองตลาด หรือตลาดเดียวกัน เพื่อเพิ่มมูลค่า หรือ เพิ่มจำนวน จากสินค้าชนิดเดียวกัน
หรือ ต่างชนิด แต่จำเป็นต้องมีราคาที่ต่างกันส่วนใหญ่ราคาก็จะต่างกันไม่มาก เพราะมักจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคุณภาพเหมือนกันต่างกันที่สถานที่ซื้อขายแต่มีระยะห่างความต่างของราคาให้พอทำกำไรได้บ้าง


3. Hagibiz Auto trade software ทำการอาร์บิทราจกี่ Exchange
ตอบ : Hagibiz Auto trade software ทำการอาร์บิทราจใน exchange เดียวกัน ไม่มีการโอนข้าม exchange เพื่อลดโอกาสสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในขณะที่มีการโอนย้ายระหว่าง exchange


4. Hagibiz Auto trade software ใช้งานอย่างไร
ตอบ : Hagibiz Auto trade software สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ด้วย 3 ขั้นตอน
        1.สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
        2.ทำการยืนยันตัวตน KYC “Know Your Customer”
        3.เชื่อมต่อ API key ของผู้ใช้งานผ่าน Binance exchange


5. Hagibiz Auto trade software ทำงานอย่างไร 
ตอบ : Hagibiz Auto trade software ทำงานด้วยระบบอาร์บิทราจแบบสามเหลี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนมูลค่าของคู่เงินสกุลหลัก คือ Bitcoin Ethereumและ/หรือ USDT กับคู่เงิน Altcoin อื่น ๆโดยจะเน้นเก็บทรัพย์สินไว้ที่สกุล USDTไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้งานเอง ในปัจจุบันก็คือ Binance exchange
 
6. ซอฟต์แวร์นี้มีความเสี่ยงว่าทรัพย์สินดิจิทัล จะหายไปจากกระเป๋าเงินดิจิทัลเงินหรือไม่
ตอบ : ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีความเสี่ยงในด้านการถูกโอนเงินจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้เช่าไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น เนื่องจากระบบ API ของสมาชิกเปิดฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเท่านั้นทางซอฟต์แวร์ไม่สามารถเข้าถึงการทำงานในด้านอื่น ๆรวมถึงการโอนเงิน และ ถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ใช้งานได้ (การสร้าง API ทาง Binance exchange จะกำหนดให้เปิดให้เข้าถึงการอ่านข้อมูล และ แลกเปลี่ยนทรัพย์สินเท่านั้น
ดังนั้นห้ามเปิดการเข้าถึงในจุดอื่นอย่างเด็ดขาด)


7. อะไรคือ ความเสี่ยงจากการใช้แลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัล
ตอบ : การถือครองทรัพย์สินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากมีความผันผวนสูง และไม่มีปัจจัยพื้นฐานมารองรับ เมื่อมีการถือทรัพย์สินไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัล อาจจะได้รับผลจากความผันผวนของราคา ซึ่งอาจจะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินรวมที่ถือครองอยู่ลดลงได้ จากปัจจัยของกลไก
ตลาด ผู้จะใช้ซอฟต์แวร์นี้ควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจเช่าซอฟต์แวร์

 

8. ซอฟต์แวร์นี้มีความเสี่ยงในด้านไหนบ้าง
ตอบ : ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านมูลค่า และ ความเสี่ยงจาก Exchange ที่ให้บริการ
8.1.ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านมูลค่า
8.1.1.มูลค่า (Value) หมายถึง ค่า/ราคา ของทรัพย์สินดิจิทัล ใน 1หน่วย หรือ จำนวนที่ถือครอง
8.1.2.จำนวน (Amount) หมายถึง หน่วย

  • ตัวอย่างที่ 1 (กรณีจำนวนเท่าเดิม มูลค่าเปลี่ยนแปลง)

Bitcoin จำนวน 1 Bitcoin มีมูลค่า 200,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป

Bitcoin จำนวน 1 Bitcoin มีมูลค่า 300,000 บาท เรียกว่ามี
มูลค่าเพิ่มขึ้น แต่จำนวน ยังไม่เปลี่ยน Bitcoin จำนวน 1 Bitcoin มีมูลค่า 100,000 บาท เรียกว่ามีมูลค่าลดลง แต่จำนวน ยังไม่เปลี่ยน

  • ตัวอย่างที่ 2 (กรณีจำนวนเพิ่มขึ้น และ มูลค่าเปลี่ยนแปลง)

เช่น Bitcoin จำนวน 1 Bitcoin มีมูลค่า 200,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไป
Bitcoin เพิ่มจำนวน 1.1 Bitcoin มูลค่าเท่าเดิม 200,000 บาท X 1.1
Bitcoin = มูลค่า 220,000บาท
Bitcoin เพิ่มจำนวน 1.1 Bitcoin มูลค่าเพิ่มขึ้น 300,000 บาท X 1.1
Bitcoin = มูลค่า 330,000บาท
Bitcoin เพิ่มจำนวน 1.1 Bitcoin มูลค่าลดลง 100,000 บาท X 1.1
Bitcoin = มูลค่า 110,000บาท

  • จากตัวอย่างทั้งสอง

ยิ่งจำนวนของ Bitcoin มากขึ้น ถ้าราคาเพิ่มขึ้น มูลค่าจะยิ่งมากขึ้น
ยิ่งจำนวนของ Bitcoin มากขึ้น ถ้าราคาเท่าเดิม มูลค่าจะมากขึ้น
ยิ่งจำนวนของ Bitcoin มากขึ้น ถ้าราคาลดลง มูลค่าจะลดลง
(แต่จะสูงกว่าการมีจำนวน Bitcoin คงที่)

8.2.ความเสี่ยงจาก Exchange ที่ให้บริการที่เรานำทรัพย์สินดิจิทัล ฝากไว้หยุดให้บริการ เราจึงเลือก Exchange ที่มีความน่าเชื่อถือ และ
เป็นอันดับต้นๆของโลกในการผูก Api key

 

9. ระหว่างการใช้งาน Hagibiz Auto trade software สามารถฝากเพิ่ม หรือ ถอน ออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเองได้หรือไม่
ตอบ : ผู้ใช้งานสามารถฝากเพิ่ม หรือถอนทรัพย์สินของท่านเองได้ตลอดเวลาเพราะทรัพย์สินทั้งหมดในกระเป๋าเงินดิจิทัลเป็นของท่าน
เพียงแต่เมื่อมูลค่าทรัพย์สินลดลงไม่เพียงพอตามเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะหยุดระบบ จนกว่ามูลค่าทรัพย์สินจะครบตามเงื่อนไข

10. จำนวนทรัพย์สินในกระเป๋าเงินดิจิทัล ที่น้อยที่สุดที่ซอฟต์แวร์จะเริ่มทำงานให้ คือเท่าไหร่
ตอบ : มูลค่า $2,000 USDT อ้างอิงตามราคา Package H1 ,โดยมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นต้องมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่า ของแต่ละ Package เสมอ

 

11. เมื่อซอฟต์แวร์หยุดทำงาน ระยะเวลาจะหยุดไว้หรือไม่
ตอบ : ระยะเวลาจะไม่หยุด โดยจะนับจากวันที่ซอฟต์แวร์เริ่มทำงานไป1 ปี ไม่ว่าท่านมีทรัพย์สินในกระเป๋าเงินดิจิทัลเพียงพอต่อการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือ ไม่

 

12. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ ทำงานถึงเป้าหมายแล้ว เพราะราคาเหรียญดิจิทัล ไม่คงที่
ตอบ : เมื่อจำนวน/มูลค่า ถึงเป้าหมายเหรียญดิจิทัลจะถูกแปลงเป็น USDT ทั้งหมด

  • ตัวอย่างเช่น

เช่า Package H1 $2,000 , มี USDT เริ่มต้นในกระเป๋า $2,000 เป้าหมาย $4,000ระบบจะเริ่มทำงานจาก USDT ในกระเป๋า $2,000 และ
ทำงานเพิ่มจำนวน/มูลค่าขึ้นไปอีก $4,000 ทำให้เงินในกระเป๋าจะมีอยู่ที่ $6,000
เมื่อจำตามเป้าหมายทรัพย์สินจะอยู่ในรูป Stablecoin ทั้งหมด

  • การคำนวณมูลค่าสุทธิ

มูลค่าสุทธิ = จำนวนเงินในกระเป๋าทั้งหมด - ค่าเช่า – ทุนในกระเป๋า
มูลค่าสุทธิ = $6,000 - $2,000 - $2,000= +$2,000

 

13. Hagibiz Auto trade software เพิ่มทรัพย์สิน ได้จริงหรือไม่
ตอบ : การใช้ Hagibiz Auto trade software สามารถเพิ่มจำนวนทรัพย์สินได้จริง และ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเข้าแลกเปลี่ยนทรัพย์สินได้จากประวัติการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินใน Binance และ ในระบบ hagibis-autotrade.com ของผู้ใช้งาน

14. Hagibiz Auto trade software มีผลกระทบเมื่อมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก Hagibiz Auto trade software ปัจจุบันทำงานบน Binance Exchange ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลก ซึ่งพบโอกาสในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตลอดเวลา
 
15. Hagibiz Auto trade software มีเงื่อนไขการใช้งานอย่างไร
ตอบ : เงื่อนไขการใช้งานคือ เมื่อมีการเปิดการใช้งาน ของ HagibizSoftware ระบบจะ ทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้แบบอัตโนมัติ
จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตาม เงื่อนไขของแต่ละ Packageหรือสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบ 1 ปี (นับตั้งแต่วันเปิดใช้งานซอฟต์แวร์) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนด ก่อน
 
16. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน API key ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนกำหนด API keyที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี ครั้งแรกอย่างถูกต้อง ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการกำหนดเท่านั้นกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ที่ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องการเปลี่ยน API key ใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งแผนกบริการลูกค้า (Line: Hagibiz Official Account)และจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนขอ API key ทุกครั้ง และจะมีค่าธรรมเนียมในการบริการจำนวน $50 หรือ 1,600 บาท

 

คำนิยาม

  • KYC ย่อมาจากคำว่า Know Your Customer คือ กระบวนการการรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ซึ่งข้อมูล KYC นีบริษัทที่ถูกกฎหมาย/ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกกฎหมายจำเป็นต้องใช้เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน ตรวจสอบกลุ่มลูกค้าของบริษัท

 

  • API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือ ช่องทางการเชื่อมต่อ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API จากที่อื่นเป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ

 

  • สเตเบิ้ลคอยน์(Stablecoin) เป็นคริปโตเคอเรนซี่ประเภทหนึ่ง ที่สามารถคงมูลค่าไว้คงที่ได้ตลอดเวลา เป็นคริปโตที่ผูกกับสินทรัพย์ที่มีความคงที่ เช่น ทอง, น้ำมัน หรือ สกุลเงินตราปกติ ตรงข้ามกับคริปโตเคอเรนซี่ประเภทอื่นที่มีความผันผวนสูง ซึ่งปัจจัยในความผันผวนของเหรียญต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นระยะเวลาการทำธุรกรรม จำนวนอุปสงค์อุปทานแต่สเตเบิ้ลคอยน์นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนั้นหรือได้รับผลกระทบน้อย