การรับและการปฏิเสธความรับผิดของรายได้

 ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ในขณะที่เราพยายามรักษาข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องเราไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องความน่าเชื่อถือความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับรายได้หรือผลกำไรการค้าสำหรับลูกค้าและเจ้าของธุรกิจอิสระ (IBO) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสมาชิกแต่ละคนใน Hagibiz Autotrade Software เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ใช้ความทุ่มเทความพยายามส่วนบุคคลคุณภาพความเป็นผู้นำและสภาวะตลาด ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 

 การลงทุนใน cryptocurrencies เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากความผันผวนของตลาด 80% ของบัญชีทั้งหมดที่ถือโดยนักลงทุนรายย่อยมีการขาดทุนเมื่อมีการซื้อขาย cryptocurrencies

 

 ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายคุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจการทำงานของตลาด cryptocurrency หรือไม่และคุณสามารถเข้าใจความเสี่ยงสูงนี้ของการสูญเสียทรัพย์สินของคุณหรือไม่ HAS มีเครื่องมือที่เมื่อใช้อย่างถูกต้องจะให้ข้อมูลกับผู้ค้าเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจไม่ว่าในกรณีใด HAS จะรับประกันตัวเลขกำไรผลตอบแทนจากการลงทุนหรือผลกำไรคงที่ในตลาด cryptocurrency

 

 ข้อกล่าวหาหรือการรับรองใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ของเว็บไซต์นี้และ/หรือภายในโปรแกรมไม่ควรถือเป็นรายได้เฉลี่ย ไม่มีการรับประกันตัวอย่างใดๆ ในแง่ของการเพิ่มรายได้ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในอนาคตหรือผลลัพธ์ของคุณ ผลลัพธ์ทางการเงินและรายได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างและสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงทักษะหรือวิธีปฏิบัติทางธุรกิจเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือระดับชาติความอิ่มตัวหรือกิจกรรมทางการตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจและอื่นๆ

 

 เราไม่มีทางรู้ว่าความมุ่งมั่นของคุณ ภูมิหลังของคุณ จรรยาบรรณในการทำงานของคุณหรือทักษะหรือแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นเราไม่รับประกันว่าคุณจะสร้างรายได้ที่เฉพาะเจาะจงหรือคุณจะได้รับรายได้ใดๆ

 

 เราไม่รับประกันผลเฉพาะใดๆ หากคุณเชื่อถือตัวอย่างและข้อมูลของเราคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการได้รับผลลัพธ์นอกเหนือจากตัวอย่างที่มีให้