นโยบายความเป็นส่วนตัว

 ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมใช้สื่อสารและเปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว

- ก่อนหรือในเวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

- เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

- เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

- เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรมและตามความเหมาะสมหรือด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลส่วนบุคคลควรเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้และเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นควรมีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย

- เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือถูกขโมยรวมถึงการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกการใช้หรือการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต

- เราจะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

- เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องและรักษาไว้อย่างดี